Chłodna perfekcja

Od wielu lat dostęp do pism Samuela Becketta jest utrudniony. Rzecz dziwna. Noblista z roku 1969, nazwisko głośne i twórczość wpływowa. Mówi się o nim jako o „centralnej postaci europejskiego nihilizmu”, a także – że należy do „wielkich przedstawicieli teatru absurdu”. Już takie przymiotniki powinny przyciągnąć wydawców, zachęcić do reedycji pism, nowych wydań krytycznych i […]