Kategoria: Filozofia języka

  • Strukturalizm – krótkie wprowadzenie

    Strukturalizm – krótkie wprowadzenie

    W tym eseju chciałbym krótko przedstawić i omówić strukturalizm. Piszę o wczesnym programie badań strukturalnych jako proponowanej metodologii dla nauk humanistycznych. Jeśli można rozumieć filozofię jako namysł meta-przedmiotowy nad różnymi dziedzinami, w tym nauką, to namysł nad metodologią humanistyki należy do obszaru filozofii. Claude Lévi-Strauss, czyli autor, którego poglądom przyjrzę się bliżej, przeszedł zresztą ścieżkę…

  • Naturalny metajęzyk semantyczny, czyli Anna Wierzbicka w akcji

    Naturalny metajęzyk semantyczny, czyli Anna Wierzbicka w akcji

    Za tekst odpowiada Rudolf Slusarski, dyplomowany filozof, zawodowy specyfikator, konsument kultury.Pytając o zasłużone dla nauki Polki, zapewne usłyszymy w odpowiedzi nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie, ale niewiele więcej. W związku z tym postaram się przybliżyć dzieło życia Anny Wierzbickiej[1], polskiej językoznawczyni; dzieło to nazwała naturalnym metajęzykiem semantycznym (NSM, ang. natural semantic metalanguage). Pierwszą publikacją na jego temat…