Adam Jank / Fundacja H+P – filozofia, psychologia, sztuczna inteligencja

 • O normatywności życia i konsekwencjach założeń na przykładzie kryterium aktywności elektrycznej mózgu, czyli od jakiej strony powinniśmy zabierać się za temat aborcji

  O normatywności życia i konsekwencjach założeń na przykładzie kryterium aktywności elektrycznej mózgu, czyli od jakiej strony powinniśmy zabierać się za temat aborcji

  Za tekst odpowiada Mikołaj Kotuła, kognitywista z wykształcenia, z przekonania krytyk kognitywistyki i filozofii umysłu.Któż jest bardziej kompetentny, by mówić o embriogenezie niż embriolog? Któż jest bardziej kompetentny niż bioetyk, by mówić o wartości moralnej życia? W Polsce? Ksiądz – teolog, polityk – historyk, publicysta – dziennikarz, celebryta – nikt. Cytując klasyka – “To jest dramat”.…

  Czytaj dalej!

 • Uwagi o końcu filozofii

  Uwagi o końcu filozofii

  Rozstrzygnięcie lub pogłębiona problematyzacja tezy o końcu filozofii wymaga dobrego określenia tego, czym jest sama filozofia (i czynność filozofowania). Sądzę, że dopiero po dobrym zrozumieniu tego, czym jest filozofia, czym charakteryzuje się jako pojęcie teoretyczne i ludzka aktywność, pokazania, jakie historyczne rozstrzygnięcia na jej temat były formułowane, można sensownie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie tego…

  Czytaj dalej!

 • [było konsylium, sedacja]

  [było konsylium, sedacja]

  Za tekst odpowiada Piotr Jemioło, autor wierszy, opowiadań, szkiców krytycznych.Dawka poezji na koniec stycznia – trzy nowe wiersze.

  Czytaj dalej!

 • Praktyczny model prawdy

  Praktyczny model prawdy

  Za tekst odpowiada Miłosz Wieczór, nihilistyczny scjentysta z programem pozytywnym, miłośnik twórczości Prousta….ale i czym jest prawda?

  Czytaj dalej!

 • Logikomiks: W poszukiwaniu prawdy – recenzja

  Logikomiks: W poszukiwaniu prawdy – recenzja

  Sięgając po Logikomiks miałem raczej mieszane uczucia. Powiem wprost: historia logiki nie wyglądała jak dobry materiał na powieść graficzną. Nie zaliczałem także Bertranda Russella – głównego bohatera tej komiksowej opowieści – do grona postaci, których losy chciałbym śledzić w formie graficznej. Było to jednak zwykłe uprzedzenie. Logikomiks: W poszukiwaniu prawdy to wyśmienita lektura – jeden…

  Czytaj dalej!

 • Tam na zewnątrz wszystko wygląda dobrze

  Tam na zewnątrz wszystko wygląda dobrze

  Za tekst odpowiada Anna Stolarczyk, magister politologii, mama trójki dzieci, poetka.Na naszych łamach znajdziecie trzy nowe wiersze.

  Czytaj dalej!

 • Destiny, behawioryzm i nowe projektowanie gier

  Destiny, behawioryzm i nowe projektowanie gier

  Dzisiaj przyjrzymy się projektowaniu gier wideo – jako przykład posłuży nam Destiny – oraz implementacji pomysłów z psychologii behawioralnej. Jak się okazuje, te dwa zjawiska są mocno powiązane. Dlaczego mój wybór padł akurat na ten tytuł? Jeśli potraktujemy Destiny jako zapowiedź „gier przyszłości”, to zobaczymy kierunek, w którym zmierza ta branża, a wraz z nią…

  Czytaj dalej!

 • Człowiek w epoce postpiśmiennej

  Człowiek w epoce postpiśmiennej

  Za tekst odpowiada Marek Tokarzewski, romanista in spe, tłumacz tekstów filozoficznych.Zarysujmy pewien kontekst: żyjemy w czasie szybkiego rozwoju technologii informatycznych. Komputery osobiste, Internet, później smartfony czy tablety – wszystko to stało się nieuniknioną częścią życia człowieka na Zachodzie w przeciągu ostatnich 40 lat, a obecnie są one dostępne niemal na całym świecie. Mowa też o sztucznej…

  Czytaj dalej!

 • Współczesne dzieło muzyczne w ujęciu filozofii Romana Ingardena

  Współczesne dzieło muzyczne w ujęciu filozofii Romana Ingardena

  Za tekst odpowiada Witold Hewelt, filozof i poeta.Myśląc o jakimkolwiek dziele muzycznym, odczuwam przede wszystkim ponadmaterialną głębię i swoistą strukturalną złożoność harmonicznie przeplatających się ze sobą brzmień instrumentów i wokali. Nie sposób jest wskazać na fizyczny fundament konkretnego utworu muzycznego, stąd też przyjmuje się, iż są nim fenomeny dźwiękowe i zjawiska akustyczne same w sobie. Rozważania…

  Czytaj dalej!

 • Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

  Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

  Za tekst odpowiada Cyprian Kraszewski, filozof, publicysta internetowy i działacz społeczny.Trudno uznać Józefa Piłsudskiego za filozofa lub ściśle powiązać go z jakimś nurtem filozoficznym. Należałoby raczej pisać o luźnych związkach postawy Piłsudskiego z wybranymi typami myślenia. Pewne prądy filozoficzne Piłsudski próbował sobie przyswoić, a z pewnymi łączyła go nie w pełni uświadomiona bliskość.

  Czytaj dalej!

 • O nieistniejącej filozofii nieistniejącego państwa

  O nieistniejącej filozofii nieistniejącego państwa

  Za tekst odpowiada Mateusz Zieliński, absolwent filozofii.Okres zaborów jest jednym z najbardziej absurdalnych w historii Polski. Z jednej strony jest to czas, w którym polskie państwo nie istnieje na mapie. Nie posiada ani organów władzy, ani armii, będąc całkowicie zależnym od woli wrogich mocarstw, które przejęły jego dawne tereny. Z drugiej jednak strony najwybitniejsze dzieła…

  Czytaj dalej!

 • Ułamki filozofii, Leszek Kołakowski – recenzja

  Ułamki filozofii, Leszek Kołakowski – recenzja

  Parę lat temu w moje ręce wpadły Ułamki filozofii napisane przez Leszka Kołakowskiego. Liczba 2009 figuruje jako rok wydania książeczki, więc miałem do czynienia z jednym z ostatnich tekstów, jakie wyszły spod pióra tego świetnego polskiego filozofa. Jak wrażenia? Niestety, raczej przeciętne. Przejdźmy może razem przez proces oceny i recenzji.

  Czytaj dalej!