Tag: Catherine Blumer

  • Błąd poniesionych kosztów – psychologiczne podłoże złudzeń ekonomicznych

    Błąd poniesionych kosztów – psychologiczne podłoże złudzeń ekonomicznych

    W życiu codziennym i w biznesie często podejmujemy decyzje, które są mocno obarczone emocjami, wywołanymi percepcją kosztów, jakie już ponieśliśmy. Klasyczne teorie racjonalności sugerują, że te emocje nie powinny wpływać na nasze decyzje. Inną odpowiedź daje perspektywa współczesnej psychologii poznawczej. W tym eseju przyjrzymy się psychologicznym mechanizmom leżącym u podstaw błędu poniesionych kosztów (sunk cost…