Tag: Edward Abramowski

  • Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

    Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

    Za tekst odpowiada Cyprian Kraszewski, filozof, publicysta internetowy i działacz społeczny.Trudno uznać Józefa Piłsudskiego za filozofa lub ściśle powiązać go z jakimś nurtem filozoficznym. Należałoby raczej pisać o luźnych związkach postawy Piłsudskiego z wybranymi typami myślenia. Pewne prądy filozoficzne Piłsudski próbował sobie przyswoić, a z pewnymi łączyła go nie w pełni uświadomiona bliskość.