Tag: Ernst Jünger

  • Forma bytu robotnika

    Forma bytu robotnika

    Za tekst odpowiada Cyprian Kraszewski, filozof, publicysta internetowy i działacz społeczny.Ernst Jünger (1895-1998) to, obok Oswalda Spenglera i Carla Schmitta, jeden z najważniejszych przedstawicieli rewolucji konserwatywnej. Można powiedzieć, że stanowi „lewe” skrzydło tego nurtu, na co wskazuje nawet tytuł jego najważniejszego dzieła filozoficznego, które będę omawiał – Robotnik. Na kształt dzieła wywarła wpływ atmosfera panująca…