Tag: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

  • Mitozofia muzyki popularnej – Schelling, Podsiadło, Stachursky

    Mitozofia muzyki popularnej – Schelling, Podsiadło, Stachursky

    W tym tekście chcę pokazać, jak do analizy kultury popularnej, a więc także muzyki rozrywkowej, można wykorzystać kategorie filozoficzne wypracowane przez Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga. W tym celu odtworzę podstawowe założenia jego późnej filozofii – filozofii mitologii oraz filozofii Objawienia – na podstawie wyśmienitego wprowadzenia napisanego przez Wawrzyńca Rymkiewicza.

  • Hegel – dialektyka pana i niewolnika

    Hegel – dialektyka pana i niewolnika

    Publikuję pierwszy tekst po roku milczenia. Mam lekką tremę, a także nadzieję, że wam się spodoba. Oto mój komentarz do rozdziału Samoistność i niesamoistność samowiedzy; panowanie i niewola – fragmentu Fenomenologii ducha Georga Wilhelma Friedricha Hegla w przekładzie Adama Landmana.