Tag: Jan Śniadecki

  • Rola kontekstu społecznego w polemice Jana Śniadeckiego z Kantem

    Rola kontekstu społecznego w polemice Jana Śniadeckiego z Kantem

    Za tekst odpowiada Wojciech Skorupka, absolwent filozofii, doktorant.Słusznie mówi się o Janie Śniadeckim jako o wybitnym przedstawicielu polskiego oświecenia. Na początku trzeba zauważyć, że zainteresowania Śniadeckiego były bardzo szerokie, a ogniskowały się wokół zagadnień przyrodniczych i matematyki. Jest szczególnie ważne, aby pamiętać o tych zainteresowaniach także w kontekście Śniadeckiego recepcji i krytyki filozofii transcendentalnej Kanta,…