Tag: Robert Plomin

  • Efektywne studiowanie. Jak teoria behawioryzmu instrumentalnego B.F. Skinnera tłumaczy sukcesy edukacyjne na studiach

    Efektywne studiowanie. Jak teoria behawioryzmu instrumentalnego B.F. Skinnera tłumaczy sukcesy edukacyjne na studiach

    Tym razem przyjrzymy się przypadkowi Yolandy, amerykańskiej studentki psychologii o raczej burzliwym przebiegu kariery akademickiej – w tej historii jest miejsce na początkowe sukcesy szkolne, bolesne zderzenie z realiami dużych uniwersytetów, przerwę w edukacji i pomyślny powrót do kariery. Wyjaśnienia poszukamy w tezach i pojęciach behawioryzmu instrumentalnego Burrhusa Frederica Skinnera. Przedyskutujemy wpływ zewnętrznych bodźców na zachowanie naszej studentki oraz jej sukcesy i porażki edukacyjne. Na zakończenie przemyślimy alternatywne wyjaśnienie tej historii oparte na genetyce zachowania.