Tag: Sokrates

  • Starożytna i chrześcijańska koncepcja filozofii

    Starożytna i chrześcijańska koncepcja filozofii

    W ciągu wieków zmieniło się rozumienie tego, czym jest i czym powinna być filozofia. Akademicką dyscyplinę, którą naucza się na współczesnych uniwersytetach, starożytni nazwaliby prawdopodobnie „wykładem filozofii”, a nie samą filozofią. To ostatnie słowo przysługiwało specyficznemu sposobowi życia, postawie zorientowanej na praktyczną realizację ideałów mądrości. Dzisiaj to pole, z mniejszym lub większym sukcesem, okupują poradniki…

  • Czym jest filozofia: Obrona Sokratesa

    Czym jest filozofia: Obrona Sokratesa

    Za tekst odpowiada Jakub Książek, projektant aplikacji webowych, zainteresowany osiągnięciami nauk przyrodniczych i historią filozofii.Jednym z problemów filozofii jest to, że tak naprawdę nie wiemy, czym ona jest. Filozofem nazywamy kogoś, kto w specyficzny sposób patrzy na świat. Intuicyjnie potrafimy odróżnić myślenie filozoficzne od niefilozoficznego, filozofa od nie-filozofa, ale nie precyzujemy znaczenia tego terminu. Na przykładzie…