Fundacja Humanity Plus Philosophy

Przedstawiamy kilka podstawowych informacji o naszej organizacji, Fundacji Humanity Plus Philosophy.

Na tej stronie znajdziecie listę wolontariuszy i wolontariuszek – osób, które wsparły naszą działalność.

Podstawowe dane

Pełna nazwa: Fundacja Humanity Plus Philosophy

 • KRS: 0000865975
 • NIP: 5862361230
 • REGON: 387346342

Adres siedziby Fundacji H+P

Fundacja Humanity Plus Philosophy

ul. Gryfa Pomorskiego 67A/7

81-572 Gdynia

Email kontaktowy: adam.jank@hpp.org.pl

Na podstronie Kontakt znajdziecie także inne sposoby na nawiązanie z nami kontaktu (np. przez media społecznościowe, jak Facebook, Instagram czy YouTube).

Konto bankowe (darowizny)

Numer konta bankowego (Nest Bank): 59 1870 1045 2078 1068 8445 0001

Osoby wspierające

W roku 2020 nie otrzymaliśmy darowizn.

W roku 2021 otrzymaliśmy dwie darowizny na łączną kwotę 250 złotych.

W roku 2022 nie otrzymaliśmy darowizn.

W roku 2023 nie otrzymaliśmy darowizn.

Darowizny przeznaczamy na działalność statutową naszej fundacji – w obszarze kultury i edukacji. Prowadzimy tę stronę, nasze profile na mediach społecznościowych, pomagamy w organizacji wydarzeń, promujących filozofię, naukę, sztukę i kulturę.

Zarząd i Rada Fundacji

Prezes zarządu Fundacji (organu reprezentacji): Adam Jank

Przewodniczący Rady Fundacji (organu nadzoru): Cyprian Kraszewski

Cele fundacji

 1. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 2. promowanie idei wolnego i otwartego dostępu do kultury,
 3. rozwój i upowszechnianie myśli filozoficznej, humanistycznej i społecznej,
 4. upowszechnienie i wspieranie nowoczesnych metod edukacji,
 5. działania na rzecz tworzenia obywatelskiego społeczeństwa wiedzy,
 6. promocja kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
 7. promocja i organizacja wolontariatu,
 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, praw zwierząt oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań,
 9. działania na rzecz poprawy jawności życia publicznego i transparentności funkcjonowania instytucji pełniących zadania publiczne,
 10. promowanie polskiej kultury i nauki w kraju i za granicą.

Dokumenty