Tag: Luis de Molina

  • Spór o skuteczność łaski. Boże przyczynowanie a wolna wola człowieka

    Spór o skuteczność łaski. Boże przyczynowanie a wolna wola człowieka

    W tym tekście postaram się zrekonstruować spór de auxiliis (spór o skuteczność łaski) między molinizmem a tomizmem, który rozegrał się w XVI wieku. Najpierw zarysuję oryginalne stanowisko Luisa de Moliny, następnie przedstawię zarzuty, jakie w duchu tomizmu postawił w tym sporze Domingo Báñez. Punktem wyjścia dla tego przedsięwzięcia jest artykuł Andrzeja P. Stefańczyka, Boże przyczynowanie…