Tag: Stanisław Brzozowski

  • Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

    Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

    Za tekst odpowiada Cyprian Kraszewski, filozof, publicysta internetowy i działacz społeczny.Trudno uznać Józefa Piłsudskiego za filozofa lub ściśle powiązać go z jakimś nurtem filozoficznym. Należałoby raczej pisać o luźnych związkach postawy Piłsudskiego z wybranymi typami myślenia. Pewne prądy filozoficzne Piłsudski próbował sobie przyswoić, a z pewnymi łączyła go nie w pełni uświadomiona bliskość.

  • Człowiek wśród skorpionów, czyli Czesława Miłosza wieniec na florenckim cmentarzu

    Człowiek wśród skorpionów, czyli Czesława Miłosza wieniec na florenckim cmentarzu

    Za tekst odpowiada Wojciech Skorupka, absolwent filozofii, doktorant.Już sam tytuł opowiadającej o Stanisławie Brzozowskim książki Czesława Miłosza, Człowiek wśród skorpionów, dość dobrze pokazuje kierunek, w którym myśl swoją będzie prowadził poeta. Skupi się on bowiem nie na szczegółach filozoficznych samej myśli Brzozowskiego, ale raczej na dramatycznej i inspirującej sytuacji, w jakiej znalazł się ten oryginalny…