Tag: George Kelly

  • Przemiany Hobbita. Teoria poznawcza i behawioryzm instrumentalny tłumaczą zachowanie bohatera powieści J.R.R. Tolkiena

    Przemiany Hobbita. Teoria poznawcza i behawioryzm instrumentalny tłumaczą zachowanie bohatera powieści J.R.R. Tolkiena

    Myślę, że Hobbit J.R.R. Tolkiena to jedna z lepszych powieści fantasy. Świetne wprowadzenie do tego gatunku, które nadaje się także dla młodszych odbiorców. W grudniu zeszłego roku omawiałem treść Hobbita podczas lekcji języka polskiego w szkole podstawowej w Gdyni – to był element moich praktyk nauczycielskich. W tym tekście przybliżam postać Bibla Bagginsa, tytułowego hobbita, a także staram się wytłumaczyć jego zachowanie dzięki pojęciom z teorii konstruktów osobistych George’a Kelly’ego oraz behawioryzmu instrumentalnego B.F. Skinnera. Mam nadzieję, że wyszło z tego udane przecięcie świata literatury i psychologii osobowości.

  • Duchowieństwo w kontekście teorii konstruktów osobistych – perspektywa George’a Kelly’ego

    Duchowieństwo w kontekście teorii konstruktów osobistych – perspektywa George’a Kelly’ego

    Dzisiaj przyjrzę się studium przypadku Philipa, księdza Kościoła rzymskokatolickiego. Philip jest w miarę typowym przedstawicielem tej grupy społecznej – generalnie zadowolonym ze swojego losu i ze służby na rzecz Boga, może nieco konserwatywnym w przekonaniach. Do opisu osobowości Philipa wykorzystam teorię konstruktów osobistych George’a Kelly’ego. Pozwoli to mi pokazać w akcji, jak pracują główne tezy i pojęcia tego podejścia teoretycznego.