Tag: Tomasz z Akwinu

  • Spór o skuteczność łaski. Boże przyczynowanie a wolna wola człowieka

    Spór o skuteczność łaski. Boże przyczynowanie a wolna wola człowieka

    W tym tekście postaram się zrekonstruować spór de auxiliis (spór o skuteczność łaski) między molinizmem a tomizmem, który rozegrał się w XVI wieku. Najpierw zarysuję oryginalne stanowisko Luisa de Moliny, następnie przedstawię zarzuty, jakie w duchu tomizmu postawił w tym sporze Domingo Báñez. Punktem wyjścia dla tego przedsięwzięcia jest artykuł Andrzeja P. Stefańczyka, Boże przyczynowanie…

  • Filozofia kultury Georga Simmla i dyskusja o panteizmie

    Filozofia kultury Georga Simmla i dyskusja o panteizmie

    Na start, jak to mawiają hakerzy i zwolennicy teorii o UFO, full disclosure. Przedrukowuję na blogu esej, który przygotowałem na zajęcia z filozofii kultury. Naszym zadaniem było napisanie czegoś o książce Georga Simmla – zdecydowałem się na wybór eseju O panteizmie. Wydaje mi się, że ideowo jesteśmy zbliżeni – Simmel przychyla się do panteizmu, ja…